Sannhets- og forsoningskommisjonen – quo vadis?

23. september kl 1900-2100 presenterer ReconTrans (KUN – VID Tromsø) sine første forskningsresultater sammen med TRUCOM (UiT) på Internasjonalt Seminar i Tromsø (NB! Bankhjørnet i Rødbanken).

Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018-2023) om fornorskningspolitikken representerer en historisk mulighet for urfolk, nasjonale minoriteter og majoritetssamfunn i Norge. Kravet om en granskning kom fra samisk og kvensk hold, mens Stortinget opprettet kommisjonen. Underveis vil møtet med sivilsamfunnet ha betydning for Sannhets- og forsoningskommisjonens konklusjoner. Hvor står vi nå?

Forskningsprosjektene ReconTrans (KUN/VID Tromsø) og TRUCOM (UiT) følger prosessen. Hva kan forskningen tilføre samtalen mens det ennå gjenstår nesten to år av prosessen? Vi spør:

  • Hva er sammenhengen mellom politiske forhandlinger, mandat og implementering?
  • Er «granskingskommisjon» og «Sannhets- og forsoningskommisjon» det samme?
  • Hvor står prosessen? Hva står på spill? Og hvilke muligheter fins?

Innledere

Tore Johnsen, førsteamanuensis, Girkolaš oahpahusguovddáš davvin / KUN – VID Tromsø deler forskningsfunn fra ReconTrans.

  • “Hva betyr ‘Sannhets- og forsoningskommisjon’ i Norge? Forhandlinger og fortolkninger før og i kommisjonsperioden”

Eva Josefsen, førsteamanuensis, UiT – Norges Arktiske Universitet deler forskningsfunn fra TRUCOM.

Møteleder: Tor Stranda, studentprest, UiT.

Arrangementet er et samarbeid mellom Studentprestene UiT og Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin / KUN – VID Tromsø.

Legg inn en kommentar