Første forskningsfunn fra ReconTrans publisert!

Ny samfunnsaktuell forskning om bruken og betydningen av “forsoning” i sannhets- og forsoningskommisjoner er nå tilgjengelig (open access). I boka Trading Justice for Peace? belyses tematikken komparativt i kritisk dialog med tidligere og pågående erfaringer i Sør-Afrika, Canada, Norge og Sverige.

Trading Justice for Peace? Reframing Reconciliation in TRC Processes in South Africa, Canada and Nordic Countries er utgitt på det sørafrikanske forlaget AOSIS med Sigríður Guðmarsdóttir, Paulette Regan og Demaine Solomons som redaktører. 15 kapitler bidrar med oppdatert forskningsbasert kunnskap av betydelig samfunnsrelevans, ikke minst med tanke på den pågående Sannhets- og forsoningskommisjonen i Norge.

To kapitler drøfter eksplisitt forhold i Norge. Tore Johnsen (KUN / VID Tromsø) drøfter betydningen av sannhets- og forsoningskommisjonsbegrepet for prosessen i Norge lys av fremforhandlingen av kommisjonen og kommisjonens første implementeringsfase. Lovisa Mienna Sjöberg og Mikkel Nils Sara (begge Sámi Allaskuvla) drøfter faren for at nasjonale sannhets- og forsoningskommisjoner overser at statsgrensene i Sápmi ikke er samenes egne, og at kommisjonene dermed unnlater å problematisere hvordan statsgrensene har skapt konflikt. Samtidig gir en rekke andre kapitler også relevante perspektiver på prosessene i Norden.

Trading Justice for Peace? bidrar med kritiske og innsiktsfulle analyser av sammenhengene mellom forsoning og rettferdighet, behovet for nyfortelling av historien, og reforhandling av identitet og ansvar i slike prosesser. Det gjennomgående komparative perspektivet sikrer overføringsverdi på tvers av de sørafrikanske, kanadiske og nordiske casene som drøftes. Flertallet av bidragene har betydelig relevans for prosessene i Norden.

Pdf av boka kan lastes ned fritt her.

Forskningsprosjektet ReconTrans ledes av KUN / VID Tromsø i samarbeid med University of Western Cape og Vancouver School of Theology, og forskere fra Sør-Afrika, Canada, Norge og Sverige.

Bidragsyterne i boka:

 • Eugene Baron
 • Sigríður Guðmarsdóttir
 • Stanley Henkeman
 • Tore Johnsen
 • John Klaasen
 • Sheryl Lightfoot
 • Daniel Lindmark
 • David MacDonald
 • Kjell-Åke Nordquist
 • Joanna R. Quinn
 • Paulette Regan
 • Mikkel N. Sara
 • Elizabeth Shaffer
 • Lovisa M. Sjöberg
 • Christo Thesnaar
 • Wilhelm Verwoerd
 • Kim Wale.