Første forskningsfunn fra ReconTrans publisert!

Ny samfunnsaktuell forskning om bruken og betydningen av «forsoning» i sannhets- og forsoningskommisjoner er nå tilgjengelig (open access). I boka Trading Justice for Peace? belyses tematikken komparativt i kritisk dialog med tidligere og pågående erfaringer i Sør-Afrika, Canada, Norge og Sverige. Trading Justice for Peace? Reframing Reconciliation in TRC Processes in South Africa, Canada andFortsett å lese «Første forskningsfunn fra ReconTrans publisert!»

CALL FOR PAPERS Avkoloniseringsperspektiv på sannhet og forsoning

Kollegaer,

Dere inviteres herved til å sende inn papers til forskningskonferansen «Forsoning uten majoritetsbefolkning? Samfunnsaktørenes bidrag til sannhet og forsoning i oppgjøret med fornorskingen» arrangert på VID Oslos campus den 4.-6. mai 2022. Papers som blir akseptert for presentasjon vil få en 20 minutters «time slot» den 6. mai 2022. Arbeidsspråket er engelsk.

Sannhets- og forsoningskommisjonen – quo vadis?

23. september kl 1900-2100 presenterer ReconTrans (KUN – VID Tromsø) sine første forskningsresultater sammen med TRUCOM (UiT) på Internasjonalt Seminar i Tromsø (NB! Bankhjørnet i Rødbanken). Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018-2023) om fornorskningspolitikken representerer en historisk mulighet for urfolk, nasjonale minoriteter og majoritetssamfunn i Norge. Kravet om en granskning kom fra samisk og kvensk hold, mensFortsett å lese «Sannhets- og forsoningskommisjonen – quo vadis?»