Institusjoner og forskere

ReconTrans er basert på et institusjonelt samarbeid mellom tre akademiske institusjoner. En forskningsgruppe med tilknytning til fem ulike forskningsinstitusjoner deltar i prosjektet.

Forskere

Forskerne som deltar i forskningssamarbeidet er listet under “Prosjektdeltakere” nederst på denne siden i CRISTIN.

Institusjoner

KUN/VID Tromsø

Kirkelig utdanningssenter nord – Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) er et tverrfaglig utdanningssenter tilknyttet Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. Senteret utgjør VIDs Tromsø campus. KUN er kjennetegnet av kontekstuelle tilnærminger med særlig fokus på tematikk knyttet til det historisk multietniske Nord-Norge. KUN har jobbet med forsoningstematikk over tid. Forskningsprosjektet ReconTrans er initiert og ledet av KUN/VID Tromsø, og senteret tilbyr videreutdanning i Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen.

University of Western Cape (UWC)

Department of Religion and Theology, University of Western Cape (UWC), er en forskningsstyrt avdeling som tilbyr høykvalitets og kritisk engasjerende arenaer for studenter som er interessert i å studere teologi, religion og etikk i innenfor Arts and Humanities Sciences. Avdelingen har en lang historie med undervisning i temaer som sosial rettferdighet, transformative prosesser, forsoning og moral.

Vancouver School of Theology
(VST)

Vancouver School of Theology har som visjon å utdanne og danne gjennomtenkte, engasjerte og sjenerøse kristne ledere for kirken og verden i det 21. århundre. VSTs Indigenous Studies Program har siden 1988 samarbeidet med First Nations om å tilby teologisk utdanning i en kulturelt relevant og passende kontekst.

Prosjektleder

Førsteaman. Tore Johnsen

KUN/VID Tromsø
Sykehusveien 23
9019 Tromsø
Norway