Konferanser

UPCOMING

4. – 6. mai 2022
VID Oslo, Norge

FORSONING UTEN MAJORITETSBEFOLKNING?
Samfunnsaktørenes bidrag til sannhet og forsoning i oppgjøret med fornorskningen

Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018-2023) nedsatt av Stortinget gransker nå fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Hvordan unngår man at prosessen reduseres til urfolks og nasjonale minoriteters problem?

Fornorskningspolitikken sprang ut av norske selvforståelser som etterlot seg sosiale, kulturelle og politiske tyngdekrefter som aldri helt forsvant. Hvor langt har det norske majoritetssamfunnet egentlig kommet i oppgjøret med dette, og hva betyr det for mellomfolkelig forsoning i Norge? Hva er kirkens, sivilsamfunnets og forskningens ansvar og bidrag? Og hva kan vi lære av kanadiske, sørafrikanske og nordiske erfaringe

Konferansen setter søkelys på slike spørsmål gjennom dialog mellom samiske, kvenske/norskfinske, norske og internasjonale stemmer, forankret i praksisfelt og forskning.

Dette er den tredje konferansen i det internasjonale forskningsprosjektet ReconTrans. De to første konferansedagene er et samarbeid mellom Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø og Den norske kirke ved Samisk kirkeråd, Bispemøtet, Mellomkirkelig råd og Kirkerådet. Tredje konferansedag er en tredje ReconTrans-intern konferansedag basert på en call for papers med “avkolonisering som hovedperspektiv.

Se konferanseprogrammet her.

CULTIVATING TRANSFORMATIVE RECONCILIATION
The Canadian TRC experience in Dialogue with the South African and Nordic Cases


(Konferansen, opprinnelig planlagt holdt november 2021, er utsatt til 21.-23. september 2022 grunnet korona.)

Se konferanseprogrammet her.