Om oss

ReconTrans – Trading Justice for Peace?
Reconciliation as a Transformative Concept in TRC Processes

ReconTrans (2019-2023) er et internasjonalt komparativt forskningsprosjekt initiert og koordinert av KUN/VID Tromsø (Norge) i samarbeid med University of Western Cape (Sør Afrika) og Vancouver School of Theology (Canada). Prosjektet undersøker den pågående sannhets- og forsoningskommisjonsprosessen i Norge (2018-2022) og tilrettelegger sammenlignende forskning mellom kommisjonserfaringene i Sør-Afrika, Canada og Norge / Norden.

ReconTrans undersøker hvordan og i hvilken grad “forsoning” som transformativt begrep og praksis finner sted i tilknytning til sannhets- og forsoningskommisjoner. Prosjektet er forankret i et transformativt forskningsparadigme forpliktet på verdier som sosial rettferdighet og menneskerettigheter. Asymmetriske maktforhold er oftest en integrert del av uretten og traumene skapt av den politiske volden som granskes av sannhets- og forsoningskommisjoner. Mot denne bakgrunnen forstår ReconTrans “forsoning” som et transformativt begrep som adresserer og reforhandler slike maktforhold, informert av moralske verdier som sannhet, rettferdighet, fred osv.

ReconTrans anlegger en flerfaglig tilnærming til spørsmålene informert av forskning innenfor forskningsfelt som overgangsrettferdighet, urfolksforskning og teologi. Prosjektet er basert på et forskningssamarbeid mellom kollegaer ved VID vitenskapelige høgskole (Tromsø og Oslo, Norge), University of Western Cape (Cape Town, Sør-Afrika), Vancouver School of Theology (Vancouver, Canada), med bidrag også fra et bredere nettverk.

ReconTrans prosjektets forskningsnettverk ble etablert gjennom forskningskonferanser i Cape Town, Sør-Afrika, 31. mai 2019 og i Tromsø, Norge, 29.-30. oktober 2019.

ReconTrans-forskningen som følger prosessen i Norge undersøker (1) betydningene tilskrevet ‘forsoning’ i de politiske forhandlingene som ledet til etableringen av kommisjonen; (2) de politiske, sosiale og helbredende aspektene ved forsoning som trer frem, uttrykkes og forhandles i møtet mellom kommisjon og sivilsamfunn i kommisjonsfasen; og (3) forhandlingene av ‘forsoning’ i grenseflaten mellom politikk og sivilsamfunn i første fase etter at kommisjonen har levert sin sluttrapport.